забавно

Упражненията на работното място увеличават производителносттаУпражненията на работното място увеличават производителността

Ако отделят част от работното си време за упражнения, служителите работят повече и боледуват по-малко

Хората, които правят физически упражнения на работното си място, са с по-висока производителност на труда, сочат резултатите от шведско изследване, цитирани от Сайънс дейли.

Изследователски екип от университета на Стокхолм и от института Каролинска доказа, че е възможно част от работното време да бъде заделено за упражнения или за други полезни за здравето занимания и пак продуктивността да бъде запазена, а дори и повишена.

Увеличената производителност се дължи от една страна на това, че хората работят повече, а от друга - на по-малкото отсъствия заради болест.

В изследавнето хора, работещи в зъболекарски кабинет, са отделяли 2 часа и половина седмично за физическа активност. Друга група получила право на намаляване на работното време с толкова часове без задължителни упражнения, а трета запазила обичайните си 40 часа работно време седмично. Резултатите показват, че и трите групи запазили обслужвания брой пациенти в сравнение с предишната година. Тези с право на физически упражнения обаче се чувствали по-продуктивни и боледували по-малко.
Източник: actualno.com

галерии